Uncategorized

10

Định hướng khách hàng

Làm sao để cả công ty suy nghĩ và thở với khách hàng, đặc biệt là với công ty đồng hồ đôi giá rẻ? Jan Carlzon, nguyên Tổng Giám đốc điều hành của Scandinavian Airlines...
hay-tao-dong-luc-cho-ban-than

Ý nghĩa của động lực

Động lực là động cơ thúc đẩy để bạn xử sự sao cho đạt được một mục tiêu cụ thể nào đó. Nếu động lực thật sự mạnh, nó sẽ bộc lộ giông như một...

Thông tin và vào đơn hàng

Một mạng lưới vận tải và đường ray Vận tải CSX là hãng vận tải đường sắt lớn, sở hữu tai facebook cho dien thoai và điều hành mạng lưới đường sắt lớn nhất ở...

Intranet/Extranet di động

Thất bại của những người đi tiên phong. Năm 2001,tai facebook những nhà khai thác tiên phong gồm Sonera Zed, AOL Anywhere, Djuice.com, Vizzavi, Genie và T-Motion. Được giới thiệu bởi các nhà khai thác...

Các môi trường di động và Internet

Ngoài ra, nhiều hình thái dịch vụ khách hàng ngày nay tai face đang được chuyển giao với sự giúp đỡ của công nghệ. Khách hàng đã tạo nên và thực hiện một phần trong...
1

Vai trò của ngữ điệu trong giọng nói

Nếu muốn thành công toàn diện trong nghề bán hàng, bạn cần phải làm được điều mà 95% người bán hàng còn lại chưa làm được – đó là học cách thay đổi ngữ điệu để giọng...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow