tiền lương được tính như thế nào?

Lương của nghiệp chủ hay người quản lý
Nếu bạn dự tính sẽ tự quản lý doanh nghiệp của mình bạn cần phải điền vào bảng số tiền bạn dự định dành riêng để trả lương cho bạn.
Nếu bạn dự kiến thuê một người quản lý nên thuê được người nào đó đã từng tỏ ra có nãng lực điều hành thành công một doanh nghiệp. Cách tốt nhất để tránh được cái nguyên thứ nhất dẫn đến sự thất bại (quản lý tồi) là sẵn sàng trả lương xứng đáng để có được sự quản lý thật tốt canhoecolifecapitol.com. Chất lượng các quyết định của người quản lý có ý nghĩa quyết định cơ may thành công trong công việc làm ăn của bạn nhiều hơn bất cứ yếu tố nào khác dự án Ecolife Capitol.
Tiền lương và tiền công
Số tiền này có thể ước tính bằng cách nhân: (1) số người làm công khác với (2) số giờ công của họ và (3) mức tiền công tính theo giờ của họ. Nếu bạn đang trù tính khởi sự một doanh nghiệp dịch vụ các nhân viên chính là “sản phẩm” của bạn. Việc ước tính tiền công và tiền lương là đặc biệt quan trọng khi bạn dự kiến khai trương một doanh nghiệp dịch vụ bởi vì đó có thể là khoản chi tiêu tiền mặt lớn nhất hàng tháng.
Bạn có thể bị ám ảnh bởi ý nghĩ hãy trả lương thấp nhất cho những người làm công cho bạn. Hãy nhớ rằng “cái mà bạn nhận lại chính là cái mà bạn đã bỏ ra”. Nếu bạn mong muốn làm tốt hơn các đối thủ cạnh tranh thì bạn nên nhớ rằng chất lượng công việc của các nhân viên sẽ quyết định điều đó. Nếu bạn đang tìm cách tạo ra và giữ được khách hàng bạn phải nhận thức rằng chính mối quan hộ giữa nhân viên bán hàng với khách hàng quyết định khách hàng có yêu mến và có đến với bạn nữa hay không. Nếu bạn cắt xén của những người làm công cho bạn họ sẽ cắt xén của bạn và của khách hàng của bạn.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow