tự do và trách nhiệm

Tự do và trách nhiệm

Hai trong những động lực thúc đẩy tuyệt vời nhất trong công việc là sự tự do và trách nhiệm. Mọi người muốn được tự do tối đa khi thực hiện nhiệm vụ và hoàn...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow