chiêu trò

chi-biet-mot-chieu

Câu chuyện chỉ biết một chiêu

Chỉ biết một chiêu. Dài và ngắn chỉ là sự tương đối. Đừng nên kết luận với quan niệm sai lầm rằng sở đoản chính là mặt xấu. Cần biết ràng, đôi khi sở đoản...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow