Sửa đổi và chia sẻ 

Có một mối quan hệ trực tiếp giữa sự giao tiếp thường xuyên và tinh thần đổng đội. Tổ chức các cuộc họp hiệu quả với nhân viên mỗi tuẩn để chia sẻ ý tưởng và tìm hiểu xem mọi người đang làm gì. Sửa đổi những kiểu cách bán đồng hồ nam cổ điển cùng chia sẻ với đồng đội.
Tất cả những doanh nghiệp thành công mà tôi từng hợp tác không ngừng tìm kiếm lý do để đoàn kết mọi người nhằm xây dựng tinh thần, động lực và sự cống hiến cho tổ chức. Ví dụ, ngân hàng Wells Fargo nổi tiếng vì khuyến khích mỗi văn phòng chi nhánh lựa chọn một tổ chức từ thiện để mọi thành viên trong chi nhánh đóng góp, giúp đỡ theo mọi cách thức có thể dù nhỏ bé. Ý tưởng này đã xây dựng tinh thẩn đổng đội ở mỗi chi nhánh thành công đến độ Wells Fargo hiện có hơn 100 nhân viên làm việc toàn thời gian ở các trụ sở để triển khai chương trình này.

Chia sẻ

Kỷ niệm các sự kiện quan trọng
Mừng sinh nhật, thành công và chiến thắng bằng các giải thưởng và sự công nhận. Hãy khiến mọi người cảm thấy họ là người quan trọng. Khi mọi người được khen ngợi và tổ chức ăn mừng, họ cảm thấy tự hào vể bản thân và các thành viên khác trong đội.
Hãy khuyến khích phát triển một môi trường hòa hợp. Ken Blanchard, một người bạn của tôi, có 172 nhân viên gọi anh là “giám đốc tinh thần”. Anh nói rằng công việc của anh là đảm bảo rằng các nhân viên luôn hòa hợp và vui vẻ. Đây là một trong những điếu quan trọng mà bạn có thể làm trong vai trò lãnh đạo.
Trong công ty của mình, chúng tôi nói với các nhân viên rằng chúng tôi muốn họ cảm thấy hạnh phúc trong công việc. Tôi nói: “Nếu các bạn gặp bất kỳ vấn đề hay lo ngại gì, xin vui lòng đến chỗ tôi hoặc một nhà điều hành khác, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đê’ này giúp bạn.” Nhưng nếu thấy một người có suy nghĩ tiêu cực hoặc không vui vẻ trong một khoảng thời gian nào đó, và tôi không thể khiến họ thay đổi, chúng tôi sẽ khuyến khích người đó nghỉ việc để tìm việc ở nơi khác. Một người có suy nghĩ tiêu cực hay không vui vẻ trong công việc có thể có ảnh hưởng không tốt đến thái độ của nhiểu người khác.
Nguồn: http://donghohoangkim.vn/dong-ho-nam.html

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow