Bạn dành bao thời gian của mình để vào Facebook?

Facebook vừa mới bước qua sinh nhật lần thứ 10 của mình. Trong hơn 3.670 ngày tuổi của Facebook, bạn đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian cho mạng xã hội này ?

Bạn dành bao thời gian của mình để vào Facebook?

Được tạo ra trong một căn phòng trật trội bởi Mark Zuckerberg và những người bạn thân của mình, trang TheFacebook.com đã chính thức online vào ngày 3/3/2005. Sau hơn 10 năm TheFacebook tồn tại, mạng xã hội này đã thu hút được 1,2 tỷ người tải facebook về máy dùng với tất cả các bài viết, hình ảnh và thông tin về đời sống của người dùng. Bạn có thể sử dụng ứng dụng được viết bởi tạp chí News Time để ước tính được tổng số thời gian mà bạn đã dành cho Facebook.

một ngày bạn dành bao thời gian cho facebook
Facebook không công bố dữ liệu cụ thể về thời gian mà bạn sử dụng trong một lần đăng nhập của người dùng, dù chắc chắn mạng xã hội này có facebook tieng viet và thu thập số liệu đó. Ứng dụng của News Time sẽ kiểm tra thời điểm tạo lập của tất cả các hoạt động trên Facebook của bạn, sau đó sử dụng thời điểm cách xa hiện tại nhất làm thời điểm bạn gia nhập Facebook. Những người dùng Facebook thường xuyên có thể sẽ nhận được kết quả muộn hơn so với ngày tham gia Facebook thực tế.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow